Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả

Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả

Khái quát về những ưu và nhược điểm của biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; cách sử dụng thuốc an toàn với sinh vật có ích và cây trồng; những hiểu biết cơ bản về thuốc bảo vệ thực vật; đặc điểm một số nhóm thuốc BVTV thông dụng trong sản xuất nông nghiệp; các chế phẩm thuốc BVTV dùng trong sản xuất nông nghiệp; một số dạng chế phẩm thuốc BVTV thế hệ mới; tính độc của thuốc BVTV và những nguyên tắc đảm bảo an toàn; một số quy định đảm bảo an toàn lưu thông và sử dụng thuốc BVTV…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 61