Giao thông kỳ diệu

Khoa học – kĩ thuật hiện đại với quy mô rộng lớn và tốc độ phát triển chóng mặt đã tạo ra những ảnh hưởng sâu sắc đối với cuộc sống và lao động, sản xuất của con người, Hiện nay, những cuốn sách phổ biến khoa học đâ có không ít trên thị trường, song bộ sách “khoa học thiếu nhi” này với nội dung phong phú, giàu tính khoa học, ngôn ngữ diễn đạt dễ hiểu, minh hoạ sinh động… vẫn cố khả năng lôi cuốn rất cao…
Quyển sách “Giao thông kỳ diệu” cung cấp những tri thức khoa học cơ bản, còn đi sâu giới thiệu một cách toàn diện những thành tựu khoa học – kĩ thuật mới nhất trên thế giới từ cuối thế kỉ XX cho đến những năm đầu thế kỉ XXI, những điều thú vị trong lĩnh vực giao thông, những tri thức này sẽ giúp các bạn mờ rộng được tầm mắt của mình…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 64