Hoàng lê nhất thống chí

Hoàng Lê Nhất Thống Chí nguyên tên là An Nam nhất thống chí, gồm 17 hồi. Đây là một tiểu thuyết chương hồi lịch sử, phản ánh cuộc tranh chấp quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến thời Lê Mạt và phong trào Tây Sơn. Tác phẩm phản ánh rất sinh động mâu thuẫn gay gắt giữa các giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến với biết bao mưu mô, chức tước đã được các thế lực bày ra nhằm hãm hại nhau trong một thời kỳ lịch sử đen tối.
“Hoàng Lê Nhất Thống Chí” là tác phẩm văn xuôi đầu tiên có quy mô lớn của một bộ sử thi. Tác phẩm có giá trị cả về mặt văn học và sử học…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 51