Hướng dẫn cách phát hiện bệnh qua biểu hiện của bàn tay – Cách phát hiện bệnh cho trẻ em

Trình bày những cơ sở để chẩn đoán bệnh qua vân tay và móng tay trẻ em, phương pháp phân chia khu vực bàn tay tương ứng với bệnh lý tạng phủ, các đặc điểm sinh lý và bệnh lý trẻ em…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 56