1000 nhân vật lịch sử – Văn hóa Thăng Long – Hà Nội

Quyển sách “1000 nhân vật lịch sử – văn hóa Thăng Long – Hà Nội” của tác giả Hà Duy Biển là một quyển sách công cụ – tra cứu thuộc loại từ điển sơ giản, phổ biên kiến thức, cụ thể, thiết thực về lịch sử – văn hóa Thăng Long – Hà Nội qua các nhân vật lịch sử, nhân vật văn hóa; trực tiếp đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập tri thức và các giá trị lịch sử – văn hóa, tìm hiểu về các nhân vật lịch sử, nhân vật văn hóa Thăng Long – Hà Nội của đông đảo bạn đọc…
Sách giới thiệu thông tin về 1000 nhân vật lịch sử – văn hóa Thăng Long – Hà Nội từ xưa đến nay về nguyên quán và những đóng góp cho Thăng Long – Hà Nội, các nhân vật được sắp xếp thứ tự theo nguyên tắc ABC căn cứ theo tên của nhân vật và được đánh số theo thứ tự từ 01 đến 1000…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 193