Đinh Tiên Hoàng

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, các thế hệ cha ông chúng ta ở nhiều thế kỷ trước đã có nhiều nhà văn hóa, nhà sử học ghi lại khá đầy đủ công tích của các danh nhân kiệt xuất trong các bộ “chính sử’, “dã sử’, “dật sử”… Đó là những con người mà sự nghiệp lẫy lừng của họ đã đóng góp cho quê hương đất nước, hoặc tạo nên những thành tích lớn lao, hoặc mở ra hẳn một thời đại mới. Chung quanh các nhân vật này cũng thường có những truyền thuyết, giai thoại, thơ ca hấp dẫn mọi người bằng những nét đẹp trí tuệ và cảm thức thẫm mỹ tuyệt vời mà gần gũi như không có một danh nhân nào đi ra ngoài những nhận xét ấy…

Khái quát về tiểu sử con người, cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân Đinh Tiên Hoàng; những tư liệu gồm văn bản bình luận, nhận định, đánh giá danh nhân đó của những học giả, hoặc các mẩu giai thoại, huyền sử, thơ ca dân gian, hoặc các tư liệu lịch sử vừa mới được phát hiện, khai thác từ các gia phả, thần phả, các tư liệu trong thư tịch cổ Hán Nôm… khá đa dạng phong phú mà từ trước chưa được biết đến…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 15