Kỹ thuật bán hàng

Tương tự như bất kỳ một sự thương lượng nào, bán hàng là một hành vi giao tiếp không chấp nhận sự ngẫu hứng và tự phát. Các bưóc như chuẩn bị trước khi đi gặp khách hàng, suy nghĩ trước về vị khách mình sẽ gặp, rút kinh nghiệm từ các cuộc tiếp xúc trước, xác định trước mục tiêu, đề ra chiến th u ật đều đòi hỏi một sự tính toán và cân nhắc thận trọng…
Giới thiệu chung về kỹ thuật bán hàng; làm rõ các khái niệm bán, những khó khăn thường gặp trong bán hàng, giao tiếp giữa người bán hàng và khách hàng, tiếp xúc với người bán hàng; bạn sẽ làm gì khi là người bán hàng…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 79