ABC về hiến pháp

Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) đang trong tiến trình thảo luận để tiếp tục sửa đổi và bổ sung. Đây là một sự kiện lớn của đất nước và là một dịp quan trọng để các công dân và tổ chức đóng góp ý kiến, thực hiện quyền và trách nhiệm tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Sự tham gia của người dân và các tổ chức, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, là một yếu tố thiết yếu để bảo đảm tính dân chủ của hiến pháp, bảo đảm quyền lập hiến thực sự thuộc về nhân dân…

Sách gồm những kiến thức phổ thông về hiến pháp và việc xây dựng, sửa đổi hiến pháp như: Hiến pháp là gì? Tại sao cần có hiến pháp? Hiến pháp tồn tại dưới những hình thức nào? Hiến pháp xuất hiện từ bao giờ và phát triển như thế nào? Hiến Hiến pháp quan trọng như thế nào đối với một quốc gia? Có những yếu tố gì để phân biệt giữa hiến pháp và các đạo luật khác của quốc gia? Vì sao nói hiến pháp là một “khế ước xã hội”?…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Visits: 53