Kỹ thuật bón phân cho cây ăn quả

Cùng với sự tiến bộ về kỹ thuật sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công nghệ nhân giống, lại tạo và kỹ thuật bảo quản, chế biến sau thu hoạch thì cơ cấu mùa vụ ngày càng thay đổi theo hướng tích cực hiệu quả, mang lại thu nhập cao cho người nông dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của một bộ phận người dân ở nông thôn…

Tìm hiểu chung về kỹ thuật trồng cây ăn quả và cách sử dụng phân bón. Nguyên tắc bón phân và kỹ thuật bón phân cho một số loại cây ăn quả.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 81