Sử dụng máy ảnh kỹ thuật số và xử lý ảnh

Máy ảnh kỹ thuật số đã tạo một thay đổi lớn trong ngành nhiếp ảnh. Máy ảnh kỹ thuật số không cần đến phim âm bản hay dương bản, thẻ bộ nhớ của máy có thể lưu trữ được nhiều tấm ảnh. Những phần mềm xử lý ảnh chuyên nghiệp có thể làm nhiều việc mà phòng tối khó có thể thực hiện được. Trong tương lai gần, máy ảnh kỹ thuật số sẽ thay thế hẳn máy chụp ảnh dùng phim âm bản hay dương bản…

Quyển sách “Sử dụng máy ảnh kỹ thuật số và xử lý ảnh” giới thiệu các kiểu máy ảnh kỹ thuật số và phụ tùng kèm theo như ống kính, đồ gá, túi đựng máy ảnh; hướng dẫn chi tiết cách sử dụng máy chụp ảnh kỹ thuật số; hướng dẫn chi tiết cách thay đổi phong nền, xử lý ảnh và xuất ảnh kỹ thuật số…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 15