Hỏi đáp về thức ăn gà, vịt, ngan, ngỗng

Chăn nuôi gia cầm là nghề chăn nuôi truyền thống ở nước ta, sản phẩm gia cầm, đặc biệt là thịt gà không chỉ là nguồn cung cấp thực phẩm có giá trị mà còn in đậm trong đời sống xã hội bởi một nền văn hóa ẩm thực với cả yếu tố tâm linh, nó được sử dụng trong ngày giỗ, ngày tết và lễ hội….

Cung cấp những thông tin, tư liệu về lĩnh vực thức ăn và dinh dưỡng trong chăn nuôi gia cầm. Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, sử dụng thức ăn và chế độ dinh dưỡng trong chăn nuôi gà, vịt, ngan, ngỗng.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 47