Học thiết kế đồ họa trên CoerldrawX3

CorelDRAW là một trong những chương trình vẽ vector rất phổ biến tại Việt Nam. Với CorelDRAW phiên bản X3 bạn có trong tay những công cụ và lệnh hữu hiệu dùng để thiết kế mẫu sản phẩm nhanh và dễ.

Học thiết kế đồ họa trên CoerldrawX3

Quyển sách “Học thiết kế đồ họa trên CoerldrawX3” bao gồm 6 chương: Chương 1: Làm việc với trang bản vẽ gồm hướng dẫn cài đặt CoerldrawX3; khỏi động CoerldrawX3; thay đổi vị trí các thanh công cụ và bảng màu…Chương 2: Làm việc với các đối tượng trên Coreldraw X3; Chương 3: Làm việc với các công cụ vẽ hình của Coreldraw X3; Chương 4: Làm việc với các công cụ vẽ đường; Chương 5: Công cụ tô màu và đường biên; Chương 6:  Làm việc với công cụ văn bản trên Coreldraw X3…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >>  

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 30