Nghề Làm Hoa Và Cắm Hoa

Nghề làm hoa và cắm hoa từ lâu đã trở thành môn nghệ thuật cần thiết với đời sống tinh thần của mỗi người.  Nghề làm hoa và cắm hoa được dạy trong trường phổ thông với những kỹ năng cơ bản nhằm phục vụ bản thân, gia đình và làm đẹp cho xã hội…

Quyển sách “Nghề làm hoa và cắm hoa” sẽ gói gọn những kiến thức và kỹ năng tối thiểu trong chương trình làm hoa và cắm hoa, ngoài ra bổ sung thêm một số mẫu làm hoa và cắm hoa đơn giản giúp học sinh vận dụng kiến thức để khơi gợi cảm hứng cắm hoa tùy chọn…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 48