Lược khảo nhân vật lịch sử quân sự tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long – Hà Nội

Không vùng đất nào trên đất nước ta lại quy tụ nhiều danh nhân quân sự, văn hóa, chính trị như nơi đây, nơi mỗi mảnh đất, mỗi con đường, mỗi tên phố đều gắn với những chiến công của cha anh, nơi chứng kiến và ghi dấu nhiều chiến thắng hiển hách của những nhân vật quân sự tài ba, kiệt xuất. Những địa danh như cổ Loa, Đông Bộ Đầu, Chương Dương, Ngọc Hồi, Đống Đa, Ba Đình, v.v. đã vun đắp nên truyền thống anh dũng, bất khuất của vùng đất Thăng Long, làm rạng danh lịch sử dân tộc Việt Nam…

Giới thiệu khái quát những nhân vật quân sự tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ và giải phóng Thăng Long – Hà Nội. Các nhân vật lịch sử quân sự được các tác giả trình bày theo trình tự thời gian, từ thời tiền Thăng Long, thời Bắc thuộc, thời phong kiến độc lập cho đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ Tổ quốc…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 43