Những thành tựu lẫy lừng trong tâm lý học hiện đại

Pierre Daco là một nhà nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm, ông có một chỗ đứng vững chắc để trả lời vô số câu hỏi mà cuộc sống hiện đại đặt ra cho chúng ta. Là một nhà tâm lý học rất nổi tiếng với các cuộc nói chuyện trên đài phát thanh, các bài báo cũng như các buổi diễn thuyết, ông đã nhận hàng ngàn lá thư trình bày cho ông các vấn đề liên quan đến con người.

 

Những thành tựu lẫy lừng trong tâm lý học hiện đại
Quyển sách “Những thành tựu lẫy lừng trong tâm lý học hiện đại” bao gồm những thành quả nghiên cứu mới nhất của Pierre Daco, cho phép hàng ngàn người tìm lại sự cân bằng cho chính mình và hiểu được khoa tâm lý là một trường dạy hết sức tuyệt vời cho sự tự chủ, cho sức khỏe và hạnh phúc. 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 232