Hỏi – đáp pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội khóa 12 thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 17 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Sự ra đời của Luật này không chỉ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng nền tảng hoạt động và tạo động lực thúc đẩy thực thi hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam…

Gồm 80 câu hỏi về các quy định cơ bản về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Bảo vệ người tiêu dùng trong một số lĩnh vực cụ thể; Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; Trách nhiệm quản lý nhà nước và các thiết chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 26