Danh nhân đất Việt

Nước Việt Nam ta trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước đã có rất nhiều anh hùng, hào kiệt đã góp sức mình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Có những anh hùng vang danh muôn đời và cũng có những anh hùng thầm lặng, tất cả họ đều thể hiện ngút trời khí chất và truyền thống dân tộc. Cuốn sách “Danh nhân đất Việt” sẽ lần lượt đưa bạn đọc gặp gỡ những nhân vật lớn của dân tộc Việt Nam. Hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp của họ cho dân tộc, đất nước từ đó truyền cảm hứng cho những thế hệ mai sau tiếp bước cha ông xây dựng đất nước giàu mạnh to đẹp hơn.
Giới thiệu 24 nhân vật lịch sử tiêu biểu của dân tộc ta qua các thời đại lịch sử kế tiếp nhau như Lê Quý Đôn, Trần Hưng Đạo, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Phan Đình Phùng, Đoàn Thị Điểm, Hoàng Hoa Thám… với những tấm gương cao đẹp về lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, về đạo đức, tài năng và trí thông minh sáng tạo, cũng như phẩm chất lao động cần cù, giản dị tiết kiệm của ông cha ta xưa kia…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 307