Tin học văn phòng Microsoft Office 2013 dành cho người bắt đầu

Trong lĩnh vực tin học văn phòng, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Visio là những chương trình thuộc bộ Microsoft Office đã và đang dược ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: Kinh tế, kế toán, thương mại, quản lý, vẽ kỹ thuật và nhiều hơn nữa. Với Microsoft Office, bạn có trong tay đầy đủ các công cụ và lệnh để thực hiện các tiện ích trong điện toán văn phòng.

Tin học văn phòng Microsoft Office 2013
Sách trình bày kiến thức và hướng dẫn thực hành phục vụ cho những người mới bắt đầu làm quen với soản thảo văn bản, tạo bảng tính, trình chiếu và vẽ kỹ thuật như: Hướng dẫn sử dụng Microsoft word gồm thiết lập định dạng văn bản, những chức năng hiệu chỉnh, tạo Textbox-Table và Chart…; hướng dẫn sử dụng Microsoft Powerpoint gồm hướng dẫn thiết kế bài giảng hóa học, ứng dụng thiết kế bài giảng của PowerPoint…; hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel; hướng dẫn sử dụng Microsoft Viso.
Là tài liệu tham khảo chương trình Microsoft Office cho giáo viên, học sinh tại các trung tâm trường học…

Bấm vào  >>Xem toàn văn >>   

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 19