Xuân hát với người

Xuân hát với người : Tuyển tập ca khúc / Phan Anh Dũng. – Bình Thuận : Hội Văn học Nghệ thuật Bình Thuận, 2007. – 187tr. ; 20cm
Tóm tắt:  Sách gồm tuyển tập những ca khúc với chủ đề “Xuân hát với người” của nhạc sỹ Phan Anh Dũng như ca khúc Mẹ, Mẹ ơi, Mẹ và quả…
Ký hiệu xếp giá:  781.359759
Kho Địa ChíDC.000755, DC.000756
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 6