Kỷ yếu nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Khoá VIII : Kỳ họp thứ sáu – Kỳ họp thứ tám

Kỷ yếu nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Khoá VIII : Kỳ họp thứ sáu – Kỳ họp thứ tám. – Bình Thuận : Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, 2007. – 251tr. ; 21cm
Tóm tắt:  Sách gồm các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006 – 2010; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình…
Ký hiệu xếp giá:    060.59759
Kho Địa ChíDC.000727, DC.000726
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 5