Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng: Nối dài hiệu quả bảo vệ môi trường khu vực sản xuất

Xác định bảo vệ môi trường là hoạt động đặc biệt quan trọng giúp hoạt động sản xuất kinh doanh các nhà máy nhiệt điện được bền vững, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng đã và đang nối dài hiệu quả bảo vệ môi trường mà Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 nỗ lực đạt được trước đó
Dù mới đi vào hoạt động chưa lâu nhưng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng được coi là một trong những điển hình về công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy nhiệt điện than. Nhiều giải pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn đã được triển khai, giúp bảo vệ hiệu quả môi trường sản xuất xung quanh nhà máy.
Đoàn đại biểu Quốc hội và Bộ Tài nguyên – Môi trường đến làm việc tại nhà máy
Cụ thể, tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, các loại nước thải phát sinh bao gồm nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất và nước thải làm mát. Nước thải sản xuất tiếp tục được phân chia thành nước thải thường xuyên, nước thải không thường xuyên, nước thải nhiễm dầu và nước thải nhiễm than.
Theo đó, nước thải sinh hoạt động thu gom về bệ tự hoại trước khi dẫn về xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt chung. Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sẽ bơm về bể trung hòa pH cuối cùng trong hệ thống xử lý nước thải nhiễm hóa chất.
———————————————

Visits: 15