Tuy Phong di tích và cảnh đẹp

 

Tuy Phong di tích và cảnh đẹp / Hồng Thái. – Kđ. : Knxb, 1990. – 8tr. ; 14cm
Tóm tắt: Tuy Phong là một huyện phía Bắc của tỉnh Bình Thuận. Có nhiều di tích văn hóa lịch sử và danh lam thắng cảnh đẹp…
Ký hiệu xếp giá:  ĐC.96
Kho Địa ChíDC.000215
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 24