Tuần lễ Biển, Hải đảo năm 2016

TẬP TRUNG TRUYỀN THÔNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia Biển và hải đảo Việt Nam do Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc là Trưởng Ban vừa tổ chức cuộc họp thống nhất các nội dung quan trọng sẽ diễn ra trong Tuần lễ này tại khắp các tỉnh, thành trong cả nước và sự kiện chính được tổ chức tại bãi biển Thịnh Long, tỉnh Nam Định.

Theo báo cáo của Ban tổ chức, tiếp nối thành công của sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo lần thứ 7, những năm qua, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam dự kiến tổ chức  Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam lần thứ 8 tại tỉnh Nam Định từ ngày 6 – 8/6/2016. Trong những ngày này, sẽ có chương trình Mít tinh kỷ niệm ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề “Vì một hành tinh xanh” tại bãi biển Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Lễ ra quân lực lượng thanh niên tình nguyện làm sạch môi trường bãi biển, diễu hành xe đạp tuyên truyền môi trường biển và trồng cây xanh bảo vệ bờ biển.

Để thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo lần thứ 8, Bộ TN&MT cũng ra văn bản đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiến hành các hoạt động sau: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền biển và hảo đảo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo trong bối cảnh hiện nay.

>> Xem toàn văn <<

Hits: 15