Sổ tay tin học dành cho người đi xin việc

Ngày nay chúng ta không thể không công nhận vai trò lớn của Công nghệ thông tin, nó đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Sổ tay tin học dành cho người đi xin việc
Quyển sách “Sổ tay tin học dành cho người đi xin việc” bao gồm những kiến thức về hệ điều hành Windows – Người đi xin việc cần nắm vững gồm cách khởi động và thoát khỏi Win XP, sử dụng Windows XP…; Kiến thức về tin học văn phòng Microsoft Office gồm kiến thức cần thiết cho người đi xin việc về Word 2003, kiến thức cần thiết cho người đi xin việc về Excel 2003; Kiến thức về Internet người đi xin việc cần phải biết; Kiến thức về đồ họa – Cần thiết đối với mỗi người đi xin việc; Kiến thức mở rộng – Thao tác nhanh cần biết đối với người đi xin việc…

Bấm vào  >>Xem toàn văn >>  

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 36