Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2020)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27.7.1947 –  27.7.2020)

– Vì sao có ngày thương binh, liệt sỹ.
– Lịch sử, ý nghĩa ngày thương binh liệt sỹ 27/7.
– Bác Hồ với thương binh, gia đình liệt sỹ.
– Bác Hồ trọn nghĩa, vẹn tình với thương binh, liệt sỹ.
– Tư tưởng nhân văn cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thương binh, gia đình liệt sỹ.
– Tri ân những người có công với cách mạng là nghĩa vụ của mỗi người!
– Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chăm lo cho người có công và gia đình người có công.
– Hơn 300 tư liệu, hình ảnh xúc động tại triển lãm “chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày”.
– Những liệt sỹ tạo mốc son vàng cho điện ảnh nước nhà.
– 50 năm đền ơn đáp nghĩa theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
– Không ngừng nâng cao mức sống cho người có công.
– Theo bước chân những anh hùng.
– Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
– Hàm Thuận Bắc: Làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

>> BẤM VÀO ĐÂY XEM NỘI DUNG TOÀN VĂN <<

Visits: 47