Tự học sửa chữa và nâng cấp máy vi tính

Máy tính được lắp ghép bởi các thành phần có thể thực hiện các chức năng đơn giản đã định nghĩa trước. Quá trình tác động tương hỗ phức tạp của các thành phần này tạo cho máy tính một khả năng xử lý thông tin. Nếu được thiết lập chính xác (thông thường bởi các chương trình máy tính) máy tính có thể mô phỏng lại một số khía cạnh của một vấn đề hay của một hệ thống. Trong trường hợp này khi được cung cấp một bộ dữ liệu thích hợp nó có thể tự động giải quyết vấn đề hay dự đoán trước sự thay đổi của hệ thống…

Tự học sửa chữa và nâng cấp máy vi tính

Tìm hiểu về máy tính như các nguyên lý cơ bản, sự phát triển lũy thừa của công nghệ máy tính, phương thức hoạt động, bộ nhớ…; tìm hiểu và sửa chữa, cài đặt hệ điều hành như hệ điều hành MS-DOS, hệ điều hành Windows, cài mới hệ điều hành…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 53