Hỏi – đáp về chứng minh nhân dân và hộ chiếu

Chứng minh nhân dân, hộ chiếu là giấy tờ tuỳ thân của công dân, do cơ quan nhà nưóc có thẩm quyền cấp, chứng nhận những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định nhằm bảo đảm thuận tiện cho công dân trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ; đi lại trong nước, xuất nhập cảnh và thực hiện các giao dịch theo quy định của pháp luật…

Gồm 54 câu hỏi – đáp những quy định của pháp luật về thẩm quyền, chế độ quản lý, trình tự, thủ tục cấp, đối tượng cấp chứng minh thư nhân dân và hộ chiếu. Những vấn đề cơ bản, quan trọng về chứng minh nhân dân, hộ chiếu và những nội dung khác có liên quan đến chứng minh nhân dân, hộ chiếu được sắp xếp theo lôgic từ những vấn đề chung đến những tình huống, trường hợp cụ thể thường xảy ra trên thực tế…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 16