Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh


Sách là bộ sưu tập các đề thi trắc nghiệm và đáp án Tiếng Anh được chia thành 12 chủ điểm. Nhằm rèn luyện thêm từ vựng, học sinh có thể làm các chương từ I đến V bao gồm (Muliiple Choice Tests, Lexical Cloze Tests, Open Cloze Tests, Word Pormation và Trios o f Gapped Sentences). Các chưoưg VI (Sentence Compleíion), VII (Sentence transform ation) và VIII error Correction), dùng cho việc rèn luyện kĩ năng nhận biết cấu trúc câu. Ba chương IX (Prepositions), X (Phrasal Verbs) và XI (Correct Verb Porms) là những bài tập quan trọng về giới từ, động từ kép và dạng động từ là những điểm ngữ pháp luôn được hỏi đến trong mọi kì thi tiếng Anh…
Tài liệu cung cấp cho các giáo viên Tiếng Anh một nguồn tư liệu giảng dạy và cho các học sinh một tư liệu luyện tập để củng cố kiến thức trước các kì thi, giúp các em học sinh lớp 12 ôn lại kiến thức đã học để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới đạt được kết quả cao.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 153