Nghiên cứu sự tác động của các chính sách giáo dục đối với sự phát triển quy mô đào tạo trung học chuyên nghiệp

Đề tài nghiên cứu một số vấn đề về sự tác động của các chính sách giáo dục; tổng quan về chính sách giáo dục THCN ở Việt Nam và một số nước khác; thực trạng của chính sách giáo dục đối với quy mô đào tạo THCN; các định hướng đổi mới chính sách giáo dục…

 Bấm vào  >>Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 3