Sử dụng hình học giải tích giải bài toán hình học không gian

Sách m?i

Gồm 11 bài toán hình học không gian: Chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau. Tính số đo góc giữa hai đường thẳng.Tính độ dài đoạn thẳng MN. Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (p). Tính thể tích khối đa diện…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016487

Kho mượn: MVL.019828; MVL.019829

 

Views: 1