Hướng dẫn tự ôn tập ngữ văn 9 thi vào lớp 10

Sách m?i

Gồm 3 phần: Khái quát kiến thức cơ bản tiếng Việt và Tập làm văn: Ứng dụng vào việc giải quyết các câu hỏi trong đề thi, luyện tập viết đoạn văn. Khái quát kiến thức cơ bản tác phẩm, câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Giới thiệu các đề thi và hướng dẫn tự học qua một số đề.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016485

Kho mượn: MVL.019824; MVL.019825

 

Views: 4