Nhiều thư viện chưa có phòng đọc thiếu nhi độc lập

Ngày 12.5, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức hội nghị- hội thảo Tăng cường công tác phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng với sự tham gia của 63 thư viện tỉnh, thành trong cả nước.

Hiện nay gần 100% thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện và cơ  sở đều tổ chức hoạt động phục vụ thiếu nhi với quy mô và mức độ khác nhau. Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng số vốn tài liệu dành cho thiếu nhi trong 45 thư viện cấp tỉnh lên đến trên 1.000.000 bản sách. Kinh phí bổ sung vốn tài liệu này chiếm tỉ lệ bình quân 15% kinh phí bổ sung sách của thư viện. Ngoài việc tổ chức các dịch vụ thư viện tại chỗ và lưu động, nhằm phát huy vốn tài liệu thiếu nhi, đã có khoảng 56% thư viện cấp tỉnh thực hiện việc luân chuyển sách báo với thư viện trường học.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, bên cạnh đó, ở không ít địa phương, công tác thư viện phục vụ thiếu nhi chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức. “Vẫn còn nhiều thư viện chưa tổ chức phòng đọc thiếu nhi độc lập, phổ biến là ở những thư viện cấp huyện. Riêng Thư viện tỉnh Hậu Giang đã không tổ chức phục vụ thiếu nhi từ năm 2008 đến nay. Bên cạnh đó, kinh phí bổ sung tài liệu thiếu nhi chưa thoả đáng, chưa đáp ứng nhu cầu đọc của các em. Mạng lưới thư viện phục vụ chưa thật sự hợp lý, mới tập trung ở các đô thị lớn…” – Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ VHTTDL Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết.

HÀ PHƯƠNG
http://www.baovanhoa.vn/ (11/05/2011)

Views: 34