Hội thảo: Xây dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin địa phương dạng số

Sáng ngày 25/11/2011 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Vụ Thư viện đã tổ chức Hội nghị – Hội thảo “Xây dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin địa phương dạng số phục vụ bảo tồn di sản và phát triển kinh tế – xã hội“.

Xây dựng và tổ chức phát huy giá trị vốn tài liệu ở các địa phương, nhằm mục đích bảo tồn di sản văn hóa và phục vụ phát triển kinh tế – xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thư viện cấp tỉnh hiện nay.

Trong những năm gần đây với việc đưa công nghệ – thông tin vào trọng các hoạt động, nhiều thư viện tỉnh/ thành phố đã đạt được những thành tựu, như tiến hành số hóa vốn tài liệu địa chí của địa phương, từng bước xây dựng nguồn lực thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được bước đầu của quá trình xây dựng tài liệu số, trong vài năm gần đây việc số hóa tài liệu ở các thư viện cũng đã bộc lộ một số khó khăn, bất cập, lúng túng trong cách thức triển khai…

Hội thảo lần này nhằm chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm, đưa ra những cách thức, giải pháp mở khóa các nút thắt trong công tác số hóa tài liệu để các thư viện có được sự phát triển đúng hướng, tránh lãng phí, manh mún…

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 25/11 – 26/11/2011.

Hình ảnh cùng sự kiện:

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Vụ trưởng Vụ Thư viện phát biểu khai mạc Hội thảo

Tin, ảnh: Hùng Mạnh (Thư Viện Quốc Gia)

Views: 2