Kahoot

Kahoot là công cụ hỗ trợ dạy học miễn phí dựa trên nền tảng trò chơi và được sử dụng như một Hệ thống lớp học tương tác.

Về bản chất Kahoot là một website, vì vậy nó có thể sử dụng trên mọi thiết bị: laptop, tablet, smartphone, máy tính miễn là thiết bị đó kết nối mạng được.

Kahoot hỗ trợ người dùng tạo trò chơi (bài kiểm tra trắc nghiệm) với nhiều lựa chọn với tính năng có thể tích hợp hình ảnh và video một cách dễ dàng và nhanh chóng.

1. Thiết lập tài khoản Kahoot

1.1. Đối với giáo viên: GV cần đăng ký tài khoản Kahoot tại đại chỉ : https://getkahoot.com

Chọn vai trò người cần đăng ký:

1.2. Đối với học sinh, sinh viên:

Sau khi GV nhấn nút Classic (Chế độ chuẩn- cho từng người) hoặc Team mode (Chế độ cho một nhóm), Kahoot sẽ cho biết số hiệu (game-pin) để GV thông báo cho người học.

Lúc này, người học sẽ truy cập vào website kahoot.it bằng bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet, và nhập vào số hiệu (game-pin) rồi nick-name của mình mà không cần đăng ký tài khoản.

2. Sử dụng Kahoot
Trước hết GV cần đăng nhập. Màn hình giao diện khi đăng nhập:

2.1. Xây dựng bộ câu hỏi

Chọn Tab New K → Nhấn Create new Kahoot! → Tùy theo thể loại câu hỏi định soạn mà chọn Quiz (Câu đố), Discussion (Thảo luận), hay Survey (Khảo sát).

Ví dụ: GV soạn bộ câu hỏi thể loại Quiz, chủ đề về Trắc nghiệm vui.

Sau đó nhấn nút Go! → Điền các thông tin: Tên câu hỏi, chọn câu hỏi có điểm hay không, chọn thời gian. Sau đó soạn các câu trả lời, đáp án, có thể thêm hoặc bớt số câu trả lời, chọn hình ảnh đính kèm.

Nhấn nút Save & continue → thiết lập chỉnh sửa

→ Done → Xuất hiện giao diện:

2.2.Tổ chức giảng dạy

a/ GV chuẩn bị:

GV có thể chọn bộ câu hỏi do mình biên soạn (Tab My Kahoots) hoặc bộ câu hỏi được chia sẻ từ cộng đồng (Tab Public Kahoots)

Ví dụ: Chọn My Kahoots → Chọn bộ câu hỏi Trắc nghiệm vui Nhấn nút Play

Thiết lập Cài đặt & Tùy chọn

GV nhấn nút Classic hoặc Team mode. Chọn tham số của bộ câu hỏi như có hiện số hiệu game-pin không,
có hiện ngẫu nhiên câu hỏi không, hiện ngẫu nhiên câu trả lời không …

Kahoot sẽ cho biết số hiệu game-pin để GV thông báo cho người học.

b/ SV đăng nhập: SV lần lượt nhập mã game-pin →  nickname

→ Màn hình giao diện của GV sẽ hiện đầy đủ tên các SV.

GV có thể loại những người chơi có những tên đăng nhập không hợp lệ ra khỏi trò chơi, điều này buộc người học phải tạo lại một tên đăng nhập  phù hợp thì mới được tham gia trò chơi.

Sau đó, GV sẽ nhất nút START để kích hoạt các câu hỏi và người học sẽ sử dụng thiết bị của họ để trả lời.

Sau mỗi câu hỏi, GV sẽ xem ngay được kết quả. GV cũng có thể lưu các kết quả này để sử dụng đánh giá sau này.

Ưu điểm:

–       Có thể tích hợp các hình ảnh minh hoạ, sơ đồ, video … được tải từ máy tính hoặc từ Internet giúp gây sự chú ý, tạo hứng khởi cho người học hơn.

–       Giúp người học chủ động tương tác hơn.

–       Giúp GV ôn tập những điểm người học cần ghi nhớ.

–       Có thể cài đặt thời gian cho từng câu hỏi.

–       Trong khi chờ đợi các người học đăng nhập vào hệ thống, GV có thể mở một video trên Youtube chạy trong nền của ứng dụng, video này có thể là một đoạn phim vui nhộn hay đoạn phim mang nội dung liên quan đến chủ đề chuẩn bị kiểm tra.

–       Có thể dùng  bất kỳ trình duyệt web nào, không cần phải cài đặt.

–       Có sẵn kho câu đố hay đã được chia sẻ từ cộng đồng Kahoot, do đó bạn dễ dàng tìm hiểu và sử dụng thêm các câu đố khác.

–       Vào cuối bài, người học có thể cung cấp các thông tin phản hồi về bài kiểm tra giúp GV hoàn thiện hơn kho câu hỏi của mình.

–       Hoàn toàn miễn phí.

Nhược điểm:

–       Chỉ làm việc với các câu hỏi trắc nghiệm.

–       Vì đây là một trò chơi trực tiếp nên người chơi phải ở cùng một phòng trong cùng thời điểm.

–       Có tối đa 95 ký tự cho các câu hỏi và 60 ký tự cho các câu trả lời, tuy nhiên bạn có thể khắc phục bằng cách nhập các câu hỏi dưới dạng văn bản và chụp ảnh để đăng tải lên.

Trần Văn Bé

Views: 90