Người chở chữ qua sông

Người chở chữ qua sông: Gồm: Dọc những triền sông; Lũ đẹp; Người chở chữ qua sông; Nghiệp Bà Cậu; Miền Giáp Nước; Nhà nông của những nhà nông; Cánh cung Bảy Núi; Từ miền đất chết; Chiếc cầu nối hai bờ biên giới; Là hoa thì mãi xanh tươi…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029661

Kho mượn: MVV.042422; MVV.042423

 

Views: 1