Tuyên truyền các giải pháp phòng, chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4

Nhằm thúc đẩy các giải pháp phòng, chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá phối hợp với Chi cục Thủy sản hoàn thành việc đăng ký lại đối với tàu cá do cấp huyện quản lý trước đây, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá và cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với các tàu cá đã được đăng ký nhưng chưa có hoặc hết hạn Giấy phép khai thác thủy sản.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến công khai trên phương tiện thông tin, đại chúng việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các tàu cá vi phạm nhằm cảnh báo, răn đe chung, góp phần ngăn chặn hành vi vi phạm khai thác trái phép vùng biển nước ngoài.

Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để đưa tin về công tác tăng cường kiểm soát tàu cá ra vào cửa biển, cảng cá, xử lý nghiêm tàu cá vi phạm khai thác IUU, nhất là tàu cá không ghi, không nộp nhật ký khai thác, mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển không báo cáo; tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn doanh nghiệp thu mua, chế biến xuất khẩu thủy sản đi Châu Âu thực hiện nghiêm quy định phòng, chống khai thác IUU, đảm bảo hồ sơ nguyên liệu hợp pháp.

Nguyễn Phương // https://binhthuan.gov.vn/

 

Views: 0