Đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU và vận động ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống khai thác IUU và vận động ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Trong đó, tập trung tuyên truyền ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh về chống khai thác IUU gắn trách nhiệm người đứng đầu các cấp với kết quả thực hiện chống khai thác IUU và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực chống khai thác IUU.

Tuyên truyền các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 về “Kế hoạch hành động chống khai IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC sang Việt Nam kiểm tra lần thứ 4”; Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 về “Đề án phòng, chống khai thác IUU” và Công điện số 265/CĐ-TTg ngày 17/4/2023 về việc “Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia; chống khai thác IUU”. Đồng thời, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2821/UBND-KT ngày 25/8/2022 về tăng cường triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 30/01/2023 về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết trước mắt về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Bình Thuận…

Đặc biệt, tuyên truyền vận động ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh để chủ động, quyết liệt trong phòng ngừa, ngăn chặn, không để tàu cá trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài và khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC để cùng với cả nước sớm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU.

Nguyễn Phương // https://binhthuan.gov.vn

 

Views: 0