Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 trên địa bàn tỉnh

TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH BỆNH COVID-19:

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể như sau: tối thiểu 80% người từ 12 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại; tối thiểu 80% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm đủ liều cơ bản vắc xin phòng COVID-19; Đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng, sử dụng hiệu quả vắc xin phòng COVID-19.

Kế hoạch nêu rõ, việc tiêm vắc xin được triển khai trên phạm vị toàn tỉnh theo nguyên tắc: Vắc xin phòng COVID-19 được tiêm miễn phí; trẻ em và người lớn có chỉ định tiêm chủng sẽ được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và hướng dẫn sử dụng của Nhà sản xuất đã đăng ký với Bộ Y tế; trong trường hợp cần thiết, huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng, bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế; đảm bảo việc sử dụng vắc xin an toàn và hiệu quả.

Về đối tượng tiêm chủng, đối với người từ 18 tuổi trở lên: Tiến hành tiêm cho người thuộc đối tượng, chưa tiêm các mũi nhắc lại; người đến lịch tiêm trong năm 2023 (người từ 17 lên 18 tuổi).

Đối với người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Tiến hành tiêm cho người chưa tiêm đủ 3 mũi; người đến lịch tiêm trong năm 2023 (người từ 11 lên 12 tuổi).

Đối với người từ 5 đến dưới 12 tuổi: Người có nhu cầu tiêm mũi cơ bản.

Đối với trẻ dưới 5 tuổi và tiêm các mũi tiếp cho các nhóm đối tượng từ 5 tuổi trở lên: Việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản cho trẻ dưới 5 tuổi và tiêm các mũi tiếp cho các nhóm đối tượng từ 5 tuổi trở lên sẽ được Bộ Y tế khuyến cáo và hướng dẫn cụ thể khi có đủ căn cứ, cơ sở khoa học và phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Việc tiêm chủng sẽ được Tổ chức tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế về tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và các hướng dẫn cập nhật của Bộ Y tế.

Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh và các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng để triển khai tiêm chủng cho cộng đồng.

Trong trường hợp cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng thì bố trí các cụm điểm tiêm chủng lưu động tại các nhà máy, khu công nghiệp, trường học, nhà văn hóa… để tiêm cho nhiều đối tượng cùng thời điểm và bố trí tổ tiêm lưu động để tiêm chủng tại nhà./.

Hữu Tri // https://binhthuan.gov.vn

———————————————————

Views: 0