Peak đỉnh cao dẫn dắt doanh nghiệp bằng văn hóa

Sách m?i
Cung cấp những ví dụ và những hướng dẫn cụ thể về văn hoá doanh nghiệp giúp các nhà lãnh đạo xây dựng các tổ chức thành công thông qua việc khai thác tiềm năng nhân viên, cũng như nắm bắt trái tim và tâm trí của khách hàng, các nhà đầu tư

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016196

Kho mượn: MVL.019554; MVL.019555

 

Views: 13