Những đòn tâm lý trong thuyết phục

Sách m?i
Những đòn tâm lý trong thuyết phục: Gồm 7 chương: “Vũ khí” gây ra ảnh hưởng; Nguyên tắc đáp trả; Nguyên tắc cam kết và nhất quán – Con quỷ của trí óc; Nguyên tắc bằng chứng xã hội – Chân lý là chúng ta; Nguyên tắc thiện cảm – Tên trộm thân thiện; Nguyên tắc uy quyền – Đồng thuận do ảnh hưởng; Nguyên tắc khan hiếm – Quy luật của số ít.

Kí hiệu:

Kho đọc: DVV.029473

Kho mượn: MVV.042048; MVV.042049

 

Visits: 9