Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam 9 tháng qua

Tổng cục Thống kê cho biết, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng qua, với kim ngạch đạt 81,3 tỷ USD, tăng 41,1% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 9 tháng năm 2021, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 81,3 tỷ USD, tăng 41,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc (40,2 tỷ USD, tăng 21,6%), ASEAN (30,7 tỷ USD, tăng 41,2%), Nhật Bản (16,3 tỷ USD, tăng 11,6%), EU (12,6 tỷ USD, tăng 19%), Hoa Kỳ (11,7 tỷ USD, tăng 12,7%)…

Tính chung 9 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 2,13 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 16,66 tỷ USD). (Ảnh minh họa: KT)

Tính chung 9 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 242,65 tỷ USD, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 83,72 tỷ USD, tăng 25%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 158,93 tỷ USD, tăng 33,6%. Trong 9 tháng năm 2021 có 36 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 90,4% tổng kim ngạch nhập khẩu.

———————————————-

Views: 45