Việt Nam xuất siêu hơn 2 tỷ USD sang EU

Theo số liệu của Bộ Công Thương tổng hợp, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và thị trường EU trong tháng 7/2021 đạt 4,73 tỷ USD, tăng 1,41% so với tháng 6/2021 và tăng 13,03% so với tháng 7/2020. 

Về cán cân thương mại, Việt Nam xuất siêu 2,03 tỷ USD sang thị trường EU, tăng 15,25% so với tháng 6/2021 và tăng 3,13% so với tháng 7/2020. Xuất khẩu sắt thép tiếp tục bứt phá mạnh, tăng 77,89% so với tháng 6/2021 và tăng 3.087% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo số liệu của Bộ Công Thương tổng hợp, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và thị trường EU tháng 7/2021 đạt 4,73 tỷ USD, tăng 1,41% so với tháng 6/2021 và tăng 13,03% so với tháng 7/2020. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, tổng thương mại hai chiều giữa Việt Nam và thị trường EU đạt 32,09 tỷ USD, tăng 17,42% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 8,56% tổng kim ngạch thương mại hai chiều của cả nước, giảm nhẹ so với tỷ trọng 9,54% trong 7 tháng năm 2020.

——————————————–

——————————————–

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

——————————————–

Views: 30