Thông báo tạm ngưng phục vụ

THÔNG BÁO

        Thư viện tỉnh Bình Thuận tạm ngưng phục vụ độc giả:

  •         Từ ngày 22/5/2023 cho đến khi có thông báo mới.
  •         Lý do: Dời qua trụ sở mới.
  •         Trân trọng thông báo đến độc giả.

TVBT

Views: 1