Những bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Thuận 1997

Những bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Thuận : Kỷ niệm 50 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/1997). – Bình Thuận : Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Bình Thuận, 1997. – 688tr. ; 24cm
Tóm tắt: Những bà mẹ Việt Nam anh hùng của quê hương Bình Thuận đã lập nên thành tích và công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đi qua những năm tháng chiến tranh, mỗi bà mẹ, một cảnh đời khác nhau, song, các mẹ đều giống nhau ở phẩm chất cao quý: Yêu quê hương, đất nước, căm thù giặc, đã sinh thành, nuôi dưỡng, cống hiến cho Tổ quốc những người thân yêu nhất
Ký hiệu xếp giá: ĐC.255+ĐC.9
Kho Địa Chí: DC.000146, DC.000147
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 332