Nghề nuôi rồng đất

Rồng đất nói riêng và bò sát nói chung là những đối tượng hiện nay đang được nghiên cứu về đặc điểm sinh thái, sinh học và vùng phân bố phục vụ cho nghiên cứu khoa học, nhằm sát định sự đa dạng sinh học của từng. Đặc biệt, với những giá trị về kinh tế cao…
Nêu một số hiểu biết về con rồng đất về vị trí phân loại, phân bố, đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh học, giá trị của rồng đất; một số tập tính của rồng đất; kỹ thuật nuôi rồng đất…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 31