Linh Sơn tử chiến

Tiểu thuyết tái hiện không gian trận tử chiến diễn ra trên đất Linh Sơn – Thái Nguyên. Hài cốt các thế hệ hòa quyện. Đất đai mang trái tim của họ bất tử với non sông. Nhiều cống hiến hy sinh và những trận chiến công thầm lặng, lịch sử không thể ghi chép hết.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVN.029083

Kho mượn: MVN.029754; VN.029755

 

Views: 1