Tân Liêu Trai

Tân Liêu Trai: Tuyển tập gồm nhiều truyện ngắn, kể các câu chuyện có yếu tố ma quái đậm đặc nhưng được tác giả lý giải dưới cái nhìn khoa học hoặc bằng một sự thật rõ ràng để khẳng định thế lực tâm linh không có thật.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029622

Kho mượn: MVV.042344; MVV.042345

 

Views: 1