Lịch sử Tuy Phong (1930-1954)

Lịch sử Tuy Phong(1930-1954). – Bình Thuận : Huyện Tuy Phong, 1993. – 305tr. ; 19cm
T.1.- 1993.- 305tr.
Tóm tắt: Huyện Tuy Phong, một vùng đất có lịch sử truyền thống chống ngoại xâm từ lâu đời, một địa bàn có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Nhằm nghi lại cuộc đấu tranh hào hùng, sôi động của nhân dân Tuy Phong trong cuộc kháng chiến chống xâm lược là sự đòi hỏi cấp bách, đáp lại lòng mong mỏi của nhân dân. Thực hiện chỉ thị 31,42 của Thường vụ Tỉnh ủy Thuận Hải trước đây và chỉ thị 06 của Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về viết lịch sử truyền thống địa phương, Thường vụ huyện ủy Tuy Phong thành lập ban lịch sử Đảng (nay là bộ phận lịch sử thuộc Ban tuyên giáo huyện ủy ), để sưu tầm, nghiên cứu , biên soạn cuốn Lịch sử Tuy Phong trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Ký hiệu xếp giá: ĐC.91, ĐC. 92
Kho Địa Chí: DC.000420
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 84