Tuyển chọn ca khúc AMư Nhân

Tuyển chọn ca khúc AMư Nhân : Bài ca về nguồn. – Bình Thuận : Phòng Văn hóa thông tin Bắc Bình, 1999. – 49tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu các ca khúc của nhạc sĩ AMư Nhân: Biển hẹn hò; Đượm tình duyên quê; Huyền thoại Pôinưgar; Cánh thư; Bà mẹ Phan Lý…

Kho Địa Chí: DC.000544

 

 

Hits: 13