Đất xưa Bình Thuận

Đất xưa Bình Thuận / Phan Chính. – Hà Nội : Phụ Nữ, 2014. – 107tr. ; 19cm

Tóm tắt: Tuyển tập 21 bài thơ hay của nhà thơ Phan Chính: Đất Bình Thuận thuở đầu; Đồi trăng phế tích Phú Hài; Phú Quý đảo xanh biển ngọc; La Gi, đất của người tứ xứ; Hồn biển Tuy Phong; Cao sơn cổ tự Tà Cú; Cá và mắm; Phan Thiết – Đà Lạt, qua mấy ngã đường…

Ký hiệu xếp giá:  915.9759/Đ124X
Kho Địa Chí: DC.000965
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 49